Specjalizuję się w prowadzeniu spraw na wszelkich etapach i przed wszystkimi instancjami,
które dotyczą ODSZKODOWAŃ z tytułu:

  • Błędów medycznych
  • Zakażeń szpitalnych
  • Wypadków drogowych
  • Wypadków przy pracy
  • Poślizgnięć, upadków
  • Innych przypadków